Adwokat Szczecin

Adwokat Maria Tumielewicz

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Adwokat Maria Tumielewicz jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w zakresie profesjonalnie świadczonej pomocy prawnej, nabyte w czasie aplikacji adwokackiej oraz obecnie wykonywanego zawodu adwokata.

Adwokat Maria Tumielewicz


Witam na stronie mojej Kancelarii

Kancelaria adwokacka Marii Tumielewicz świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, a także prawa rodzinnego. Dotyczy to zarówno konkretnej sprawy, jak i kompleksowej obsługi podmiotów w ramach stałej współpracy. Oferujemy także pomoc w ugodowym zakończeniu sporu, a także prowadzenie profasjonalnych szkoleń.

Kancelaria adwokacka mieści się w Szczecinie. Jednakże pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju, wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

Pomoc prawna

Zakres specjalizacji

Prawo karne Szczecin

Prawo karne

Obrona w procesach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń. Reprezentujemy także pokrzywdzonych jako ich pełnomocnicy.

Prawo rodzinne Szczecin

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo gospodarcze Szczecin

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych - pomoc w sporządzaniu umów spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz ich rejestracja.

Prawo pracy Szczecin

Prawo pracy

Reprezentacja zarówno pracowników, jak też pracodawców. Odszkodowania, mobbing, ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy.

Prawo administracyjne Szczecin

Prawo administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach (organy adminstracji publicznej, sądy administracyjne), sporządzanie pism oraz opracowywanie opinii prawnych.

Prawo cywilne Szczecin

Prawo cywilne

Reprezentacja w toczących się procesach cywilnych oraz inicjowanie postępowania sądowego przez złożenie odpowiedniego pozwu lub wniosku.

Dla Klientów

Pliki w formacie *.pdf - pełnomocnictwo oraz upoważnienie do obrony przez adwokat Marię Tumielewicz: